Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe na okres organizacji zawodów sportowych w których masz zamiar uczestniczyć, a także po nich w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem w zawodach,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • marketingowych
  • do dnia 31 grudnia 2026 roku.